Misiune/Scop

Dorim ca, prin intermediul trăirii și slujirii noastre, orice om să găsească la Golgota un loc

al iubirii, al iertării, și al izbăvirii și să devină astfel un ucenic adevărat al Domnului Isus,

integrat activ în comunitatea familiei lui Dumnezeu.