Viziune

O Biserică cu impact în Comunitate, o Comunitate ca o familie în Biserică.