Valori

Valorile Bisericii Golgota
1. Închinarea publică – participativă (versus pasivă), familiară (versus formală), pregătită
(versus spontană), creativă (versus liturgică), teocentrică (versus egocentrică).
2. Rugăciunea – are un rol central atât în închinarea publică cât și în cea individuală
focalizându-ne în mod deosebit pe parteneriate în rugăciune.
3. Studiu Biblic – inductiv (abordarea), interactiv (metoda de prezentare), integrant
(participanții), transformator (scop)
4. Predicarea – Biblică, Aplicativă și Relevantă
5. Conducere duhovnicească – competentă, dedicată lui Christos, pluralistă și
multiplicatoare
6. Ucenicizarea – nu doar ca program ci ca proces, în grupe mici, fără să excludem
ucenicizarea de la om la om sau mulțimea.
7. Familia – celula de bază a bisericii. Biserica recunoaște atât importanța cât și nevoile
familiilor. Proiectele și programele Bisericii au în vedere consolidarea și asistarea familiilor în
aspecte de consiliere, ucenicia în familie, facilitarea implicării familiilor ca parte integrantă în
viața bisericii. Având familii sănătoase vom avea o biserică sănătoasă.
8. Multiplicarea – credinciosului (noi ucenici) și comunității (plantare de noi biserici) prin
acțiuni misionare și ucenicizare ca mod de viață.
9. Unitatea în Diversitate – Toți oamenii au valoare în ochii lui Dumnezeu, de aceea au
valoare și în ochii noștri. În comunitatea noastră este bine venit orice om, indiferent de vârstă,
rasă sau poziție socială. De aceea vom facilita integrarea și implicarea tuturor în viața bisericii
creând un climat familial în care se pot dezvolta relații sănătoase. Credem că diviziunea
diminuează sau distruge potențialul și puterea unei Biserici.
Suntem o comunitate în care ne prețuim, ne promovăm și ne purtăm de grijă unii altora.
10. Dărnicia – expresia recunoștinței noastre față de harul și bunătatea lui Dumnezeu.